Transformatory

Akcesoria

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


  • 4 koła dwukierunkowe
  • 2 zaciski uziemiające
  • 1 tabliczka znamionowa
  • 2 lub 4 uchwyty do podnoszenia (w zależności od mocy znamionowej)
  • 4 zaczepy do transportu
  • Beznapięciowy przełącznik zaczepów po stronie SN


AKCESORIA NA ŻYCZENIE


Urządzenia zabezpieczające

Wskaźnik temperatury oleju


Zastosowanie: Wszystkie typy transformatorów

Opis: Urządzenie do pomiaru temperatury oleju w zbiorniku za pomocą czujnika. Może być wyposażony w 2 lub 4 przełączniki SPDT.
Wskaźnik temperatury oleju

Wskaźnik temperatury uzwojenia


Zastosowanie: Wszystkie typy transformatorów

Opis: Urządzenie do pomiaru temperatury uzwojenia w transformatorach olejowych w sposób pośredni, przy użyciu technologii obrazu termicznego. Może być wyposażony w maksymalnie 4 przełączniki SPDT.
Wskaźnik temperatury uzwojenia

Przekaźnik Buchholza


Zastosowanie: Transformatory z konserwatorem

Opis: Urządzenie wychwytuje każdy pęcherzyk gazu pochodzący z wnętrza transformatora (wskazujący zwarcie lub inne wady wewnętrzne) i/lub wycieki oleju ze zbiornika, dając sygnał alarmu lub wyłączając urządzenie. Istnieją różne wersje w zależności od rozmiaru rury łączącej kołnierza. Możliwe jest również podłączenie urządzenia do pobierania próbek gazu do przekaźnika Buchholza w celu pobierania gazu do analizy.
Przekaźnik Buchholza

Odpowietrznik


Zastosowanie: Transformatory z konserwatorem

Opis: Celem urządzenia jest pochłanianie wilgoci z powietrza, zasysanej przez transformator podczas skurczu termicznego płynu, w celu zapewnienia lepszej pojemności dielektrycznej. Istnieją różne wymiary i połączenia, w zależności od oleju zawartego w konserwatorze.Zmiana koloru soli na zielony oznacza absorbcję wilgoci.
Odpowietrznik

Wskaźnik poziomu oleju


Zastosowanie: Transformatory z konserwatorem

Opis: Urządzenie wskazuje poziom oleju w konserwatorze. Istnieją różne wersje w zależności od rozmiaru oraz rodzaju konserwatora.Możliwe jest również sygnalizowanieminimalnego lub maksymalnego poziomu oleju.
Wskaźnik poziomu oleju

Zawór ciśnieniowy


Zastosowanie: Wszystkie typy transformatorów (mniejsza wersja bez kontaktów może być dostępna także dla transformatorów hermetycznych)

Opis: W przypadku nagłego i gwałtownego zwarcia wewnątrz urządzenia, płyn izolacyjny wytwarza duże ilości gazu, który powinien zostać opróżniony w celu uniknięcia eksplozji transformatora. Poprzez zawór ciśnieniowymożliwe jest usuwanie oleju. Istnieją różne wersje o wymiarach zależnych od ilości oleju zawartego w zbiorniku transformatora.Możliwe jest równieżsygnalizowanie otwarcia zaworu ciśnieniowegopoprzez przełączniki umieszczone na pokrywie.
Zawór ciśnieniowy 1
Zawór ciśnieniowy 2

DGPT2 lub RIS


Zastosowanie: Transformatory hermetyczne

Opis: Urządzenia służą do monitorowania ciśnienia, temperatury oraz poziomu oleju wewnątrz kadzi transformatora.
DGPT2 lub RIS

Podkładki antywibracyjne


Zastosowanie: Transformatory dystrybucyjne

Opis: Wersja standardowa składa się żeliwnych podkładek z wkładką gumową, przeznaczonych do umieszczenia pod kółkami transformatora. Pozwalają one na zmniejszenie drgań przenoszonych na konstrukcję oraz redukcję hałasu i ewentualnych rezonansów strukturalnych. Do zastosowań specjalnych istnieje możliwość dostarczenia podkładek wykonanych według specyfikacji klienta.
Podkładki antywibracyjne

Skrzynka połączeniowa + ekran elektrostatyczny


Zastosowanie: Transformatory rozdzielcze

Opis: Skrzynka centralizuje połączenia i chroni zaciski.Ekran umożliwia silną redukcję sprzężenia pojemnościowego między uzwojeniami średniego i niskiego napięcia, a tym samym zmniejsza przepięcia przesyłane pomiędzy samymi uzwojeniami.
Skrzynka połączeniowa + ekran elektrostatyczny

Urządzenia do ochrony przepięciowej


Zastosowanie: Wszystkie typy transformatorów

Opis: Celem jest ochrona uzwojeń. Istnieją dwa sposoby, aby osiągnąć ten cel: za pomocą ograniczników przepięć umieszczonychjak najbliżej zacisków lub korzystając z iskierników na przepustach izolacyjnych.
Ochrona przepięciowa


Elektroniczne urządzenia zabezpieczające

Aby stale kontrolować wszystkie istotne parametrytransformatorów, oferujemy akcesoria z wyjściem analogowym 4 ÷ 20 mA lub wyjściem cyfrowym z protokołem Modbus RS485.
Elektroniczne urządzenia zabezpieczające
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.


Izolatory

Izolator z zaciskiem kablowym


Zastosowanie: Transformatory rozdzielcze

Opis: Wtyczki pozwalają na szybkie podłączenie kabla do transformatora nawet pod napięciem. Produkowane są zgodnie z następującymi normami: EDF HN 52 S 61 - CENELEC EN-50181 do 50180 - IEEE 386-1995 - UTE C 66-555 - DIN 47636.
Izolator z zaciskiem kablowym

Izolator z zaciskiem do szynoprzewodów


Zastosowanie: Transformatory rozdzielcze

Opis: Nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz z pokrywą ochronną. Są one produkowane zgodnie z normami: EN 50387 do ENEL DJ1107-1109 i BS 2562/1979.
Izolator z zaciskiem do szynoprzewodów

Tuleje stożkowe


Zastosowanie: Transformatory rozdzielcze

Opis: Nadają się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz z pokrywą ochronną. Są produkowane zgodnie z normami: DIN 47637 - NEL DJ1111 i DJ1108.
Tuleje stożkowe

Izolatory porcelanowe


Zastosowanie: Wszystkie typy transformatorów

Opis: Służą do przeniesienia napięcia z uzwojenia wewnątrz transformatora do zewnętrznego odbiornika (kable, szynoprzewody). Nadają się do napięć ≤ 45 kV.
Izolatory porcelanowe

Izolator kątowy


Zastosowanie: Wszystkie typy transformatorów

Opis: Służą do stosowania zamiast klasycznych izolatorów porcelanowych po stronie średniego napięcia.
Izolator kątowy

Izolatory z kauczuku silikonowego


Zastosowanie: Wszystkie typy transformatorów

Opis: Służą do izolacji olej/powietrze, używane do zwiększenia ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Możliwe jest wykorzystanie takich izolatorów wykonanych z materiałów kompozytowych zamiast porcelany, w celu zagwarantowania braku wycieków oleju i ryzyka pożaru, z możliwościąmontażupoziomoi kontroli wyładowań niezupełnych. Są one zamienne z izolatorami porcelanowymi, zgodnie z EN 50180 i odpowiednie do stosowania według klasy korozyjności C5 z odniesieniem do normy ISO 12944. Uwaga: ten izolator nie jest izolatorem przepustowym ale może zapewnić sygnał napięciowy za pośrednictwem gniazda pojemnościowego.
Izolatory z kauczuku silikonowego


Skrzynki kablowe

Zastosowanie: Transformatory dystrybucyjne

Opis: Skrzynki służą do zapewnienia żądanego stopnia ochrony izolatorów.

Dostępne konfiguracje:

TYP A


Wersja standardowa IP 41

Opcja 1: Skrzynka kablowa z IP 55 (dla wyższych prosimy o kontakt)

Opcja 2: Szyny wewnętrzne dla kabli wchodzących od dołu

Opcja 3: Dławiki kablowe
Skrzynki kablowe typ A

TYP B


Wersja standardowa IP 41

Opcja 1: Skrzynka kablowa z IP 55 (dla wyższych prosimy o kontakt)

Opcja 2: Szyny wewnętrzne dla kabli wchodzących od dołu

Opcja 3: Dławiki kablowe
Skrzynki kablowe typ B

TYP C


Wersja standardowa IP 41

Opcja 1: Skrzynka kablowa z IP 55 (dla wyższych prosimy o kontakt)

Opcja 2: Niedostępna

Opcja 3: Dławiki kablowe
Skrzynki kablowe typ C

TYP D


Wersja standardowa IP 41

Opcja 1: Skrzynka kablowa z IP 55 (dla wyższych prosimy o kontakt)

Opcja 2: Niedostępna

Opcja 3: Dławiki kablowe
Skrzynki kablowe typ D