Transformatory

Akcesoria do transformatorów suchych

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

 
  • 4 koła dwukierunkowe
  • 2 zaciski uziemiające
  • 1 tabliczka znamionowa
  • 2 lub 4 uchwyty do podnoszenia (w zależności od mocy znamionowej)
  • 4 zaczepy do transportu
  • Beznapięciowy przełącznik zaczepów po stronie SN
 

AKCESORIA NA ŻYCZENIE

 

Termometr z dwoma stykami do pomiaru temperatury w środkowej kolumnie


Opis: Temperaturę wewnątrz transformatora mierzy się za pomocą czujnika a wynik wyświetlany jest przez wskaźnik na tarczy. Termometr może być wyposażony w dwa kontakty, MIN i MAX (NO lub NC).
Termometr z dwoma stykami do pomiaru temperatury w środkowej kolumnie

Sondy PT100 na uzwojeniach nn i/lub rdzeniu


Opis: Po podłączeniu do właściwego przekaźnika elektronicznego pozwalają na rejestrowanie wartości temperatur uzwojeń i rdzenia oraz zdalnej transmisji danych.
Sondy PT100 na uzwojeniach  nn i/lub rdzeniu

CCT-440 elektroniczny układ sterowania dla PT100


Opis: Jest dostarczany luzem do montażu w miejscu wybranym przez klienta. Rejestruje sygnał przesyłany przez PT100 (max 4) i wskazuje zmierzoną temperaturę. Zawiera dwa przekaźniki z regulowanym progiem dla sygnałów alarmowego i wyłączjącego oraz styk pomocniczy do kontroli opcjonalnych zestawów wentylatorów wentylacji wymuszonej.
CCT-440 elektroniczny układ sterowania dla PT100

Izolatory typu Elastimold (części stałe lub ruchome)


Opis: Połączenia linii średniego napięcia na cewkach są tak zaprojektowane, aby można było je podłączyć do kabli średniego napięcia za pomocą wtyczki Elastimold. Wtyczka umożliwia szybkie i łatwe połączenie, szczególnie korzystne gdy jest ono często zmieniane. Stosowanie tego typu połączeń w transformatorach żywicznych nie zmienia ograniczeń projektowych dotyczących ochrony przed dotykiem, ponieważ cała cewka znajduje się pod napięciem.

Ruchome elementy Elastimold mogą być wykorzystywane do rozłączania zacisków kablowych SN. Ruchome części powinny być wybierane w zależności od charakterystyki zastosowanego do instalacji kabla. Zalecamy zatem załączanie karty technicznej kabla do zamówienia.
Izolatory typu Elastimold (części stałe lub ruchome)

Podkładki antywibracyjne


Opis: Wersja standardowa składa się żeliwnych podkładek z wkładką gumową, przeznaczonych do umieszczenia pod kółkami transformatora. Pozwalają one na zmniejszenie drgań przenoszonych na konstrukcję oraz redukcję hałasu i ewentualnych rezonansów strukturalnych. Do zastosowań specjalnych istnieje możliwość dostarczenia podkładek wykonanych według specyfikacji klienta.
Podkładki antywibracyjne

Pokrywa ochronna na zaczepy SN


Opis: Pokrywę z pleksiglasu mocuje się do cewki w celu ochrony zaczepów. Jest to konieczne, jeśli transformator jest w szczególnie wymagającym lub zanieczyszczonym środowisku (wysoki poziom wilgotności, kurzu, małych ciał stałych, itp.) Pokrywa nie zmniejsza wymagań projektowych dla ochrony przed dotykiem, ponieważ cała cewka znajduje się pod napięciem.
Pokrywa ochronna na zaczepy SN

Pomocniczy terminal przyłączeniowy


Opis: Centralizuje połączenia kablowe opcjonalnych obwodów dodatkowych.
Pomocniczy terminal przyłączeniowy

Zestaw wentylatorów dla wymuszonego chłodzenia za pomocą powietrza (AF)


Opis: Zestaw zawiera od 2 do 6 wentylatorów, w zależności od typu i mocy transformatora, przymocowanych do podstawy transformatora. Pozwalają one na chwilowe zwiększenie mocy znamionowej transformatora o 25 ÷ 40%, w zależności od potrzeb klienta. Dla prawidłowego wykonania, zestaw wentylatorów powinien być montowanywraz z układem sterowania i kontroli(patrz urządzenie elektroniczne do monitorowania PT100), które należy zamówić oddzielnie. SEA oferuje elastyczne rozwiązania dla wymuszonego chłodzenia, od AF (systemów chłodzonych powietrzem) do AFWF (systemów chłodzonych powietrzem i wodą).
Zestaw wentylatorów dla wymuszonego chłodzenia za pomocą powietrza (AF)

Ekran elektrostatyczny pomiędzy napięciem pierwotnym i wtórnym


Opis: Ekran redukuje przepięcia przesyłane z uzwojenia SN do nn.
Ekran elektrostatyczny pomiędzy napięciem pierwotnym i wtórnym

Kule uziemiające


Opis: Urządzenie służy do połączenia transformatora z podłożem (uziemienia transformatora) w celu przeprowadzenia czynności konserwacyjnychw bezpieczny sposób.
Kule uziemiające

Ograniczniki przepięć


Opis: Celem urządzenia jest ochrona transformatora przed impulsywnymi lub atmosferycznymi przepięciami.
Ograniczniki przepięć

Obudowy ochronne


Opis: Oferujemy szeroką gamę obudów ochronnych dla każdego rodzaju instalacji, zgodnie z międzynarodowąklasyfikacją ochrony (do IP66) lub normami NEMA, z chłodzeniem naturalnym lub wymuszonym. Wyjścia dla kabli mogą być wykonane od dołu lub od góry,jak również dostosowane do szczególnych potrzeb klienta. Na żądanie można zastosować również specjalną obróbkę powierzchni w postaci powłoki cynkowej.
Obudowy ochronne